PROCESI I PRODHIMIT
PROCESI I PRODHIMIT Procesi i prodhimit të tubave në Industrinë Metalike të Kosovës.