MBËSHTJELLJA - IZOLIMI

List of photos

Mbrojtja e tubave të çelikta nga korodimi bëhet sipas standardeve DIN 30673, AWW C210 dhe AWW C213. Përgatitja e sipërfaqes së tubit për mbrojtje nga korodimi realizohet nga ana e jashtme dhe e brendshme me pajisje për bombardim nën presion me sfera të çelikta, me çka arrihet cilësia e pastrimit të sipërfaqës Sa2½ sipas normaveSIS 055900.

Izolimi i brendshëm bëhet me llak-bazë bitumeni me trashësi deri 100µmm dhe rrëshira epokside-sistemi Aierles me trashësi prej 150µmm- 300µmm (për ujë të pijshëm).

Izolimi i jashtëm bëhet me masë bitumeni të armiruar me shirit të voal qelqi me trashësi 3.5 gjerë 8mm, me testim në elektrodepërtim 10,15,20 dhe 25kV

 

MBËSHTJELLJA - IZOLIMI
MBËSHTJELLJA - IZOLIMI Mbrojtja e tubave të çelikta nga korodimi bëhet sipas standardeve DIN 30673, AWW C210 dhe AWW C213. Përgatitja e sipërfaqes së tubit për mbrojtje nga