TESTIMI I SALDIMIT TË TUBAVE ME SALDIM SPIRAL

List of photos

Kontrolli i kualitetit është një process esencial për IMK – Fabrika e Tubave te Çelikut për shkak se siguron nivelin e përsosmërisë që ne i ofrojmë klientëve tanë. Gjatë procesit të prodhimit, tubat kalojnë nëpër  testimin pa shkatërrim (ultratingull dhe radiografi)  dhe kontroll me shkatërrim (provat laboratorike).

Paisjet që përdoren pë testimin e tubave me metodën testuese pa shkatërrim janë:
Inspektimi automatik-ultrasonik i saldimit
Inspektimi vizuel (brenda dhe jashtë)

Inspektimi radiografik me dokumentacionin korrespondues
Hidrotesti me presion maksimal deri 210 bar.

TESTIMI I SALDIMIT TË TUBAVE ME SALDIM SPIRAL
TESTIMI I SALDIMIT TË TUBAVE ME SALDIM SPIRAL Kontrolli i kualitetit është një process esencial për IMK – Fabrika e Tubave te Çelikut për shkak se siguron nivelin e përsosmërisë që ne i ofrojmë